Agrarisch advies

Vierakker All Round geeft advies in de agrarische en hippische sector. Dat houdt in, het vaststellen van:

  • herbouwwaardes van uw gebouwen
  • alle roerende goederen, inventaris, machines en levende have
  • bedrijfsschade, extra kosten, milieu- en overige verzekeringen

 Daarnaast wordt advies gegeven bij schadeaangiftes. Kortom: Vierakker All Round geeft advies bij alle voorkomende zaken op agrarisch- en hippisch gebied.